2017-05-22

32 Cities Have Selling Restrictions

iFeng: 全国32个城市楼市“限售” 调控效果比房地产税厉害?
According to the Centaline Property Research Center statistics show that the 32 "restricted sales" cities are: Chengdu, Xiamen, Fuzhou, Qingdao, Hangzhou, Guangzhou, Zhuhai, Huizhou, Yangzhou, Changzhou, Changle, Minhou, Xushui, Qidong, Baigou, Sanya, Qionghai, Jiaxing, Chengde, Baoding, Beijing (Baoding, Beijing, etc. are part of the restrictions), Haikou, Dongguan, Xi'an, Jinan, Zhengzhou, Gaobeidian, Wuhu, Kaifeng, Nanjing, Wuxi, Changsha.

No comments:

Post a Comment