2015-12-18

Housing Supply and Demand in 35 Chinese Cities

A report from 同策咨询研究部 has Chinese investors looking at which cities have good supply-demand ratios, and which do not.

Based on their calculations, a city is said to have excess demand below 1.1, situation is normal between 1.1 and 2.0, above 2.0 is said to be excess supply.

City Supply & Demand Ratio Ranking
Shenzhen 0.57 1
Fuzhou 0.86 2
Shanghai 0.91 3
Hefei 0.91 4
Shijiazhuang 0.94 5
Canton 1 6
Beijing 1.04 7
Chengdu 1.17 8
Xiamen 1.28 9
Tianjin 1.33 10
Hangzhou 1.38 11
Nanchang 1.48 12
Xi'an 1.55 13
Seaport 1.6 14
Nanjing 1.63 15
Ningbo 1.63 16
Changsha 1.7 17
Zhengzhou 1.73 18
Xining 1.73 19
Wuhan 1.96 20
Yinchuan 1.99 21
Suzhou 2.03 22
Chongqing 2.03 23
Wuxi 2.22 24
Jinan 2.25 25
Kunming 2.39 26
Harbin 2.39 27
Taiyuan 2.8 28
Hohhot 2.81 29
Qingdao 3.07 30
Changchun 3.27 31
Lanzhou 3.7 32
Shenyang 4.32 33
Guiyang 5.33 34
Dalian 7.18 35

iFeng: 七大城市房价还要涨 买房这14个城市风险大

No comments:

Post a Comment